OPERAATIO RUOKAKASSI RY on 1.3.2008 perustettu turkulainen pääosin vapaaehtoisvoimin toimiva avustusjärjestö. Operaatio Ruokakassin tehtävänä on keskitetysti hankkia ja toimittaa ruokaa ja hygieniatuotteita jaettavaksi yhdistyksen jäsenjärjestöjen kautta vähävaraisille ihmisille.

FAKTATIETOA

  • Operaatio Ruokakassi on Suomen ensimmäinen keskitetyn logistiikan ja jakelun ruoka-aputoimija ja yksi Suomen neljästä suurimmasta ruoka-aputoimijasta.
  • Ruokaa jaoimme kautta v. 2019 noin 1.800.000 kiloa, joka tarkoittaa mm. 207.000 ruokakassia eli yli 4000 ruokakassia joka viikko. Lisäksi jaoimme 22.000 lämmintä ateriaa yhteisöllisten ruokailujen kautta.
  • Vuonna 2019 Operaatio Ruokakassin kautta työllistettyjä (mukana tukityöllistetyt) oli yhteensä 47 henkeä. Näiden lisäksi varastolla työskenteli säännöllisesti 6-10 vakituista vapaaehtoista.
  • Jäsenjärjestöjen vapaaehtoisten lukumäärä oli vuonna 2019 noin 600 ihmistä, jotka tekivät n. 105.000 tuntia vapaaehtoistyötä.
  • Logistiikalla on käytössään kaksi isoa kylmäkuorma-autoa ja neljä pakettiautoa.
  • Ruokakassin arvoa selvitettiin laajassa yliopistotasoisessa tutkimuksessa 2014. RAY:n rahoittaman tutkimuksen mukaan yhden ruokakassin arvo oli v. 2014 keskimäärin 27 euroa. Tämän mukaan Operaatio Ruokakassin v. 2019 jakamien ruokakassien arvoksi tulee noin 5,6 miljoonaa euroa (207.000 kassia). Lisäksi tulee säästöä biojätteen kaatopaikkakuluissa 268.000 euroa.